Упражнения за гърди

Вътрешна и външна част гърди

Акцентира се върху вътрешна и външна част гърди. Изпълнява се за релеф.

 

 

Това е едно от основните упражнения за гърди. Натоварва долна част на гърдите, използва се за маса.

 

за гърди за гърди 

 

Това е едно основните упражнения горна част на гърдите. Използва се за маса.

 

за гърди за гърди

 

Това упражнение се изпълнява за релеф. Натоварва основно долна част на гърдите. Упражнението има няколко варианта на изпълнение.

 

за гърди за гърди